Stichting Knip

Focus op preventie

De schuldenrechter is één van de maatregelen uit het regeerakkoord. Een artikel op RTLNieuws vertelt het verhaal van een man met problematische schulden; hij kreeg hulp van de Schuldenrechter. De schuldenrechter besteedt meer aandacht aan mensen met fikse schulden. Naast het instellen van een schuldenrechter trekt het kabinet de komende jaren 80 miljoen uit voor het bestrijden van schulden en hulp aan arme gezinnen. Een mooi initiatief waar veel mensen baat bij zullen hebben.  De cijfers van de site Schuldhulpmaatje liegen er niet om: Ruim een half miljoen huishoudens heeft risicovolle schulden, d.w.z. ze staan rood, kunnen rekeningen niet betalen, hebben een creditcard-schuld. Tien procent van de Nederlandse huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen. Vijf miljoen mensen hebben geen spaargeld. Zij kunnen geen tegenslag opvangen of investeren in belangrijke zaken voor de toekomst. Ongeveer een half miljoen huishoudens heeft problematische schulden. Dit betekent dat zij niet op eigen kracht hun schulden kunnen oplossen (bron: www.schuldhulpmaatje.nl). Het gevolg? Stress, relationele problemen, problemen op het werk, sociaal isolement en een hoger ziekteverzuim.

Stichting Knip is van mening dat in de meeste gevallen voorkomen beter is dan genezen en focust daarom op preventie! Wanneer er in de toekomst meer ingezet wordt op preventie zullen de kosten van het oplossen en kwijtschelden afnemen. Preventie verdient zichzelf daarmee dubbel en dwars terug!

In de (gratis) budgettrainingen sturen wij cursisten aan op zelfredzaamheid, leren om vooruit te kijken en te plannen. Na het volgen van de training heb je (meer) inzicht in je financiële situatie. Verder weet je welke toeslagen er zijn, waar je recht op hebt, weet je waar je aanvullende informatie kunt vinden en hoe je deze regelingen kan aanvragen. De inhoud van de training is niet belerend of stigmatiserend, maar is er op gericht om mensen te leren hun eigen keuzes te maken. Hiermee stimuleert de trainer het bewust worden van eigen verantwoordelijkheid. De zelfredzaamheid wordt vergroot en mensen leren om vooruit te kijken en te plannen. Dit zorgt voor rust en overzicht en heeft een preventieve werking.

Stichting Knip verzorgt inmiddels budgettrainingen voor alle inwoners van de gemeente Emmen, gemeente Midden-Groningen, gemeente Midden-Drenthe, huurders en woningzoekenden van Lefier, Domesta, Woonservice en van het Groninger Huis. De trainingen zijn gratis voor de deelnemers; de kosten van de training komen voor rekening van de opdrachtgever. Zij dragen hiermee bij aan het welzijn, welbevinden en financiële gezondheid van hun in- en bewoners.

We komen heel graag in contact met beleidsmakers en beslissers van andere gemeenten, woningcorporaties en bedrijven die betrokken zijn bij het terugdringen van financiële problemen! Bent u benieuwd wat Stichting Knip voor u en uw inwoners, bewoners of medewerkers kan betekenen? Neem contact met ons op via info@stichtingknip.nl. We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Meer informatie nodig?

Heb je een vraag over de stichting en over de training neem dan contact met ons op.
Marga Plas
marga@stichtingknip.nl

 

Contactformulier