Stichting Knip

Stichting Knip krijgt een 8,9 van haar deelnemers!

Budgettraining levert positieve bijdrage aan de financiële zelfredzaamheid

Emmen, juni 2018. Onlangs presenteerde Stichting Knip een terugblik op het afgelopen jaar budgettrainingen. Uit de analyse van de gegevens is, gelijk aan voorgaande jaren, gebleken dat het volgen van een budgettraining van Stichting Knip haar vruchten afwerpt.

door Cick Geers

Stichting Knip staat voor preventie van financiële problemen. In de (gratis) budgettrainingen stuurt Stichting Knip cursisten aan op zelfredzaamheid, leren om vooruit te kijken en te plannen. Na het volgen van de training heb je (meer) inzicht in je financiële situatie. Verder weet je welke toeslagen er zijn, waar je recht op hebt, weet je waar je aanvullende informatie kunt vinden en hoe je deze regelingen kunt aanvragen. De inhoud van de training is niet belerend of stigmatiserend, maar is er op gericht om mensen te leren hun eigen keuzes te maken. Hiermee stimuleert Stichting Knip het bewust worden van eigen verantwoordelijkheid. De zelfredzaamheid wordt vergroot en mensen leren om vooruit te kijken en te plannen. Dit zorgt voor rust en overzicht en heeft een preventieve werking. Voorkomen is immers nagenoeg altijd beter dan genezen. De kosten van de budgettrainingen die inmiddels zijn gegeven en momenteel plaatsvinden komen voor rekening van gemeentes en woningcorporaties. Zo heeft Stichting Knip inmiddels overeenkomsten met gemeente Emmen, gemeente Midden-Groningen, gemeente Midden-Drenthe en woningcorporaties Lefier, Domesta, Woonservice en het Groninger Huis. Voor de deelnemers is de cursus gratis.

DEELNEMERS ZIJN MEER DAN POSITIEF
Aan de budgettrainingen wordt vooral door vrouwen (67%) in de leeftijd van 36 – 60 jaar (50%) meegedaan, maar het aandeel mannen en jongeren neemt toe. Van de deelnemers is 55% alleenstaand, in- of thuiswonend, dan wel wonend in een beschermd wonen project. Een kleine 29% van alle deelnemers heeft kinderen. Ruim 68% woont in een huurwoning of studentenkamer, 32% beschikt over een koopwoning. De deelnemers hebben in 51% van de gevallen een uitkering of een combinatie van uitkering/werk. Het overgrote deel (43%)  van de deelnemers heeft een opleiding op MBO-niveau. De overige deelnemers hebben een opleidingsniveau variërend van alleen basisschool tot universitair onderwijs.

De deelnemers die, na afloop van de training, een evaluatieformulier inleveren en daarop hun mening geven over de budgettraining waren zonder uitzondering meer dan positief! Zij gaven allen aan dat zij door de training beter kunnen omgaan met hun financiën en dat hun competenties zijn verbeterd. Ook de aanvullende vragen met betrekking tot de beleving en de vragen over de training in het algemeen  worden hoog gewaardeerd. Opvallend is dat de deelnemers verwachten in de toekomst zonder problemen hun vaste lasten te kunnen betalen!

FINANCIELE PROBLEMEN EN PRODUCTIVITEITSVERLIES
Volgens onderzoek van het NIBUD heeft 93% van de werkgevers in Nederland te maken met financiële problemen bij werknemers. Vervolgens schatten deze werkgevers unaniem in, dat het productiviteitsverlies bij werknemers met financiële problemen minimaal 20% bedraagt. Dat betekent dat je als werkgever een fulltime werknemer 8 uur per week ‘kwijt’ bent, terwijl de loonkosten natuurlijk gewoon doorlopen.

PREVENTIE VAN SCHULDEN IS DE OPLOSSING
Door het (h)erkennen van de signalen van financiële problemen bij werknemers en het daarop tijdig inzetten van budgettrainingen, wordt er (opnieuw) een goede financiële basis gelegd. Het volgen van een budgettraining, waarbij praktische vaardigheden worden aangeleerd en kennis wordt overgebracht, zullen de signalen van geldproblemen onder werknemers doen verminderen.

Vindt u ook dat u als werkgever kunt bijdragen aan de preventie van financiële problemen bij uw medewerkers? Kunnen uw werknemers ook wel een steuntje in de rug gebruiken bij het omgaan met hun financiën? Kortom: wilt u, binnen uw organisatie, gebruik maken van de budgettrainingen Stichting Knip? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met u in gesprek over onze trainingen en de (subsidie)mogelijkheden.
info@stichtingknip.nl of bel met Hilda 0622411706.

Meer informatie nodig?

Heb je een vraag over de stichting en over de training neem dan contact met ons op.
Marga Plas
marga@stichtingknip.nl

 

Contactformulier